Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti


1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda milli hökumət.