Şərif (Şərifov) Əziz (1895-1988)


 Ədəbiyyatçı-tərcüməçi, filologiya elmləri doktoru, professor.