Vəzirov Haşım bəy (1868-1916)


Azərbaycan jurnalisti, yazıçı.