Şahtaxtinskaya Elmira (1930-1996)


Azərbaycan rəssamı, qrafik.