Bəhmənyar ‎Əbülhəsən ‎(?-‎‎1066)‎


Şərqin dörd dahi filosofundan sayılan Bəhmənyar əl-Azərbaycani (başqa üç filosof alim - İbn Sina, Əl Fərəbi və Ibn Rüşdü olmuşlar) bir filosof kimi Aristotelin fikirlərini şərqdə axırıncı yayan alim kimi məşhur olub.