Niyazi (Tağızadə-Hacıbəyov) (1912-1984)


Azərbaycan dirijoru, bəstəkar, ictimai xadim.