Usubbəyov (Yusifbəyli) Nəsib bəy (1881-1920)


 Azərbaycan dövlət xadimi.