Şəhriyar Məmməd Hüseyn (1906-1988)


 Azərbaycan şairi.