Azərbaycan Xalq Cəbhəsi


1988-ci ildə milli-azadlıq hərəkatı dalğasında yaranan siyasi hərəkat.