Xaqani ‎Əfzələddin ‎‎(1126-1199) ‎


  Azərbaycan klassik ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, şair-filosof, nasir.