Axundova Elmira


Azərbaycanın tanınmış yazıçı və publisisti. "Literaturnaya qazeta"nın, Azərbaycan üzrə xüsusi müxbiri olub, "Azadlıq" radiosunda müxbir kimi fəaliyyət göstərib. Azərbaycan publisistikasının inkişafındakı xidmətlərinə görə "Şöhrət" ordeni ilə təltif olunub.