Salman Mümtaz (Əsgərov) (1884-1941)


Mətnşünas, poliqlot, jurnalist, ədəbiyyatşünas.