Transxəzər qaz kəməri


Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycandan Gürcüstana və Türkiyəyə, oradan isə Avropaya Orta Asiya qazının nəqlini nəzərdə tutan kəmər.