Vazeh Mirzə Şəfi (1794-1852)


Görkəmli Azərbaycan şairi, maarifçi.