Qarayev Qara (1918-1982)


Azərbaycan bəstəkarı, pedaqoq, ictimai xadim, SSRİ xalq artisti.