Məhərrəm Həsənovun ailəsinə - Bakı şəhər, 13 yanvar 1999-cu il


Gözəl insan, tanınmış el ağsaqqalı, gürcü və Azərbaycan xalqlarının ənənəvi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində əvəzsiz xidmətlər göstərmiş Məhərrəm Həsənovun vəfatı xəbəri məni çox kədərləndirdi.

Məhərrəm Həsənovun xatirəsini yad edir və dərin hüznlə başsağlığı verirəm.

Heydər Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.

Tarixi arayış

SOSİUM

Əlavə sənədlər