TACİS


Technical Assistance Commonwealth of Independent States - Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan dövlətlərə texniki yardım göstərmək məqsədilə yaradılmış beynəlxalq təşkilat.