Qafqaz


Qara dəniz və Azov dənizinin qərbində, Xəzər dənizinin qərbində və Kuma-Manıç düzənliyinin şimalında, Türkiyənin şimal-şərqi və İranın şimal sərhədləri ilə həmsərhəd olan ərazi. Sahəsi 440 min kvadrat km-dir. Dünyanın ən çoxillətli və mədəni müxtəlifliyə malik ərazilərindəndir. Bu ərazidə Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan respublikaları və Rusiya Federasiyasının cənub hissəsi yerləşir.