Qara dəniz


Cənub-şərqi Avropa və Kiçik Asiya arasında aralıq tipli dəniz. Bosfor boğazı və Mərmərə dənizi vasitəsi ilə Aralıq dənizinə bağlanır.