Vauçer


Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsində hər bir vətəndaşın iştirak payını müəyyən edən sənəd və ya özəlləşdirmə payı. Rusiya Federasiyasında özəlləşdirmə payı belə adlandırılıb. Azərbaycanda anoloji sənədə "özəlləşdirmə çeki" adı verilib.