Nağıyev Murtuza (1908-1975)


Azərbaycan kimyaçısı, akademik, texnika elmləri doktoru, professor.