Bakıxanov Abbasqulu ağa (1794-1847)


Azərbaycan alimi, şair, maarifpərvər.