Cəfərov Məmməd Yusif (1895-1938)


Azərbaycan ictimai-siyasi xadimi.