Zeynalov Hacıbaba (1906-1969)


Azərbaycan hərbi xadimi, general.