"Azəri", "Çıraq", "Günəşli" neft yataqları


Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin üç yataq. Bu yataqlarda 740 milyon tondan çox neft ehtiyatının olduğu güman edilir.