"Əkinçi" qəzeti


Azərbaycanda ilk milli qəzet (1875-1877). Əsası Həsən bəy Zərdabi tərəfindən qoyulub.