Ələkbərova Şövkət (1922-1993)


Azərbaycan muğənnisi.