Xətib Təbrizi ‎‎(1030-1108)‎


XI əsr görkəmli Azərbaycan alimi.