Topçubaşov Əlimərdan bəy (1862-1934)


 Azərbaycan dövlət xadimi, diplomat, publisist.