Nizami Gəncəvi (1141-1209)


Nizami Gəncəvi (təxəllüsü), əsl adı İlyas Yusif oğlu. Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri, Şərq intibahının ən böyük nümayəndəsi. Dünya ədəbiyyatı tarixinə beş epik poemadan ibarət "Xəmsə" müəllifi kimi daxil olub.