Nəsimi ‎İmadəddin ‎‎(1369-1417)‎


Azərbaycan Türk şairi və hürufilik təriqətinin ən məşhur nümayəndələrindən biri. Zamanında Nəsimi təxəllüsü ilə daha çox tanınan şair, Azərbaycan Türkcəsində divanın, Fars və Ərəb dillərində isə müxtəlif xırda əsərlərin müəllifi olmuşdur. Nəsimi Türk ədəbi tarixinin banilərindən biri sayılır.