Cahangirov ‎Cahangir (1921-‎‎1992)‎


Bəstəkar, pedaqoq, xormeyster. Azərbaycanın xalq artisti.