Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı


1994-cü ildə QDİƏT-ə üzv olan ölkələr tərəfindən yaradılıb. Nizamnamə kapitalı 1 mlrd. SDR-dir. Əsas məqsədi Qara dəniz regionu ölkələrinin iqtisadi inkişafına yardım etmək, investisiyalar cəlb etmək və beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə əməkdaşlıq etməkdir.