Əzimzadə Əzim ‎‎(1880-1943)‎


Azərbaycanın xalq rəssamı, Azərbaycanda satirik rəssamlığın təməlini qoymuşdur.