NATO


(North Atlantic Treaty Organization) Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı - 1949-cu ildə 12 ölkə tərəfindən (Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İslandiya, İtaliya, Lüksemburq, Niderland, Norveç, Portuqaliya, Böyük Britaniya və ABŞ) yaradılan hərbi siyasi blok.