Ələsgərov Süleyman (1924-1999)


Azərbaycan bəstəkarı, dirijor, pedaqoq.