Türkmənbaşı


Xəzər dənizinin cənub-şərq sahilində Türkmənistana məxsus liman şəhəri.