Qori Müəllimlər Seminariyası


Zaqafqaziyanın əsasən yerli əhalisindən ibtidai məktəb müəllimləri hazırlayan orta pedaqoji təhsil müəssisəsi. 1876-cı ildə Gürcüstanın Qori şəhərində açılıb.