Behbudov Rəşid (1915-1989)


Azərbaycan müğənnisi. SSRİ xalq artisti.