Cozef Pulitser (1847-1911)


Muhacir macar jurnalisti və naşiri. İspaniya-ABŞ müharibəsi başlayanda Pulitserin "World" qəzeti Uilyam Hertsə məxsus "New York Morning Journal" ilə kəskin rəqabətə girdi. Məhz bu mübarizə "sarı mətbuat" ("yellow journalism") termininin yaranmasına səbəb oldu. Bu termin qəzetlərin rəqabətdə əl atdıqları üsulların xarakteristikasını əks etdirirdi.