Hadi Məhəmməd (1879-1920)


Azərbaycan şairi, Azərbaycan ədəbiyyatında romantizmin nümayəndəsi.