Volskiy Arkadi (1932-2006)


Rusiya siyasi xadimi. 1988-1990-cı illərdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yaradılmış Xüsusi İdarəetmə Komitəsinə rəhbərlik edib. 1992-ci ildən ömrünün sonunadək Rusiya Sənayeçilər və sahibkarlar Konfederasiyasının sədri olub.