Azərbaycan Dövlət Neft Fondu


Neft gəgirlərinin qorunması və təyinatı üzrə xərclənməsi məqsədilə yaradılan struktur.