Sultan Məhəmməd Təbrizi (1490-?)


Azərbaycan rəssamı, XVI əsr Təbriz miniatür məktəbinin banisi.