Petroqliflər


(yunancadan: petros - daş, qliphe - oyma). Mağara, daşlar üzərində həkk olunmuş qədim təsvirlər.