"Neft və qaz kəmərləri" bölümünə aid tarixi arayışlar


"İlkin neftin Rusiya ərazisi vasitəsilə nəqli haqqında sazişlərin imzalanması ‎mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi" (Bakı, 16 ‎fevral 1996-cı il ) sənədinə tarixi arayış
"Türkiyə Böyük Millət Məclisində Ankara bəyannaməsinin imzalanması ‎mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı" ‎‎(Ankara, 29 oktyabr 1998) sənədinə tarixi arayış‎
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Supsada, Bakı-‎Supsa neft kəmərinin açılışına həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitqi" ‎‎(Gürcüstan, Supsa 17 aprel 1999-cu il) sənədinə tarixi arayış
"Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyəti əraziləri ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair sənədlərin imzalanması mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - İstanbul, "Çırağan sarayı", 18 noyabr 1999-cu il)" sənədinə tarixi arayış
"Üç dənizin əfsanəsi" konfransının açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı (25 iyun 2002-ci il, İstanbul)" sənədinə tarixi arayış
"Səngəçal sahil terminalında Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməlinin qoyulması münasibətilə keçirilən təntənəli mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi (18 sentyabr 2002-ci il)" sənədinə tarixi arayış