Köçərli Firudin ‎bəy (1863-‎‎1920)‎


Görkəmli maarifçi, pedaqoq, metodist, ədəbiyyatşünas, publisist.