Vəhhabilik


18-ci əsrdə Məhəmməd-ibn-əbd-əl-Vəhhab tərəfindən yaradılmış dini təlim. Sonralar Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının rəsmi ideologiyası olub. Lakin bir çox hallarda "vəhhabilik" dedikdə, dini-siyasi ekstremizm başa düşülür.