Mahmudbəyov Həbib bəy (1864-1928)


Azərbaycan maarif və mədəniyyət xadimi, pedaqoq-maarifçi.