Mirzə Kazım bəy (1802-1870)


Azərbaycan şərqşünası, maarifçi, rus şərqşünaslıq elminin banilərindən biri.